ВРАБОТУВАЊЕ И ПРАКСА

ТЕ – ТЕ Пласт е во потрага по млади лица за вработување и пракса кои што се подготвени за тимска работа и нови предизвици.

Доколку сте заинтересирани за работа или пак пракса во нашата компанија, вашата апликација доставете ја до нас.

Успешното аплицирање започнува со целосно разбирање на Вашите професионални цели во комбинација со познавање на нашата компанија и нашата стратегија, како и на индустријата во која што работиме.

За работа во ТЕ – ТЕ Пласт може да аплицирате преку електронска пошта hr@teteplast.com. Вашата апликација треба да ги содржи следните документи во прилог:

мотивациско писмо;
кратка биографија (CV);
други релевантни документи (дипломи, сертификати, препораки итн.) коишто би ја збогатиле Вашата апликација.
Во прилог се наоѓа апликацијата која што треба да ја симнете и да пополните и така пополнета испратете ја на нашата електронска пошта.

image
https://teteplast.com/wp-content/themes/blake/
https://teteplast.com//
#d12626
style1
paged
Loading posts...
/home/teteplas/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://teteplast.com/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk