ПРОФИЛ НА КОМПАНИЈАТА

ТЕ-ТЕ Пласт е компанија која што се бави со изработка на алати и со целовкупниот процес на развој на пластични компоненти за различни индустрии, па се до нивно сериско производство преку процес на брзигање и дување на пластика.

Располагаме со сопствена алатница и со сектор за процесирање на пластика опремени со врвна техничка и технолошка опрема , квалификуван кадар и долгогодишно искуство, и нудиме компелетен пакет на услуги – развој и дизајн на компоненти, производство и испорака на алати, како и сериско производство на комплетни склопови или подсклопови.

Нашиот фокус е кон производство и инженеринг на алати за бризгање на пластика и производство на пластични компоненти и делови наменети за автомобилската индустрија во која што сме присутни повеќе години, како и во другите индустрии (индустрии за широка потрошувачка(храна и пијалоци), козметичката и фармацевтската, електро и електронската индустрија, итн.) на веќе постоечките и идните пазари.

Нашата мисија е да ги разбереме идеите и потребите на нашите клиенти и предизвиците со кои тие се соочуваат денес, во поглед на прецизноста, сложеноста и ограничувањата на нивниот буџет, па така да им понудиме на своите клиенти производи со врвен квалитет и услуги со исклучителна вредност преку нашите високо обучени и образовани кадри, со што ќе им помогнеме да се здобијат со конкурентска предност и профит на пазарот.

Нашата долгорочна стратегија е да бидеме партнер со највисок степен на доверливост кај сите наши клиенти преку постојано инвестирање во истражување и развој, имплементирање на најновите стандарди за квалитет на нашите производи, низ постојан стремеж кон постигнување на најдобри можни резултати во поглед на цени/ефективност, со цел да понудиме разумни цени за нашите алати и производи од пластика, како и развој на стратешки партнерства каде можеме да го постигнеме најдобриот однос цена/ефективност и продолжување и проширување на бизнисот.

image
https://teteplast.com/wp-content/themes/blake/
https://teteplast.com//
#d12626
style1
paged
Loading posts...
/home/teteplas/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://teteplast.com/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk