СЕКТОР ПЛАСТИКА

Со оглед на тоа што нашата компанија поседува големи можности за изработка на најразлични алати, на нашите клиенти им нудиме можност за изработка на секаков вид на делови од пластика во рамките на нашата компанија, при што трошоците за одржување на алатите ги сноси нашата компанија.

Машините за бризгање на пластика се опремени со автоматски роботи за одвојување на готовите делови.

Машините кои што ги се застапени во нашите производствени погони располагаат со капацитет до 800 тона затворачка сила, со можност за работа на сите видови пластични материјали како што се PE, PP, PS, PVC, ABS, PA6, PA 6.6, POM, PBT, PC.

Машините за дување на пластика располагаат со капацитет на дување на амбалажи со волумен и до 30 лтр.

Оддел за мануелна и автоматска монтажа на склопови и подклопови

Од 2015 година, секторот за процесирање се прошири со оддел за мануелна и автоматска монтажа на склопови од пластични компоненти како и склопови на пластични компоненти и кабли.

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА МАШИНИ
Дувалки Контролен систем Сила на затворање Сила на бризгање Ком. Година на производство
Дувалка (AUTOMA) 1
Двостранадувалка 1
Бризгалки Контролен систем Сила на затворање Сила на бризгање Ком. Година на производство
Battenfeld HM35 UNILOG B6 350 [kN] 1
Battenfeld HM65 UNILOG B6 650 [kN] 2 2010
Battenfeld HM110 UNILOG B6 1100 [kN] 1 2012
Battenfeld HM150 UNILOG B6 1500 [kN] 1 2011
Battenfeld HM400 UNILOG B6 4000 1 2012
Krauss-Maffei KM800 MC 8000 1 2001
ENGEL VMC 400 4000 1 2017
image
https://teteplast.com/wp-content/themes/blake/
https://teteplast.com//
#d12626
style1
paged
Loading posts...
/home/teteplas/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://teteplast.com/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk